Buffer

Puskuri

Lannoituksen aikana voidaan tehdä kaikenlaisia virheitä. Suurin virhe on epätasapaino joka on aiheutunut lisäämällä yksipuolisesti ylimäärä tiettyjä ioneja (suoloja). Kolloidit (puskuri) kompensoivat suurelta osin tämän virheen tallentamalla monia näistä ioneista. Siksi nämä katoavat maaperän kosteudesta ja se on suojattu ylimääräisiltä suoloilta. Tällä ylimäärällä olisi haitallinen vaikutus juurikarvojen solunesteisiin. Vesi poistettaisiin solunesteestä suuremmalla ionipitoisuudella solun ulkopuolella (osmoositasapaino). Tämä jatkuisi, kunnes suolojen tasapaino solussa ja sen ulkopuolella saavutettaisiin. Tätä vedenpoistoa kutsutaan myös "kasvin tai lehden palamiseksi"

Halvemmat lannoitteet sisältävät monia suoloja, jotka ovat lähes aina vain osittain ravinteita. Nämä suolot, jotka tunnetaan myös "täyteaineina" voivat saada kasvin palamaan aikaisemmin, koska ne kertyvät jatkuvasti väliaineeseen. Tämä väliaine ei myöskään yleensä ole enää sopiva myöhempää käyttöä varten, ja siksi se on yleensä uusittava yhden käyttökerran jälkeen. Pienemmän sadon lisäksi halvemmat lannoitteet aiheuttavat myös paljon enemmän kuluja työvoiman ja väliaineen uudistamisen myötä.